بزرگترین متفکر جهان . برترین متفکر معاصر . مغز متفکر . متفکرین ایران و جهان . متفکرین بزرگ . متفکرین امروز . hakim orod bozorg . بهترین فیلسوف جهان . محبوبترین فیلسوف جهان . اندیشمند جهانی . بزرگترین اندیشمند ایران . اندیشمندان جهان . درباره بزرگترین متفکرین جهان . حکیم ارد بزرگ . hakim great orod . فیلسوف ایرانی

* با روشنگری ، می توان پیشدار بسیاری از آشوب ها بود. حکیم ارد بزرگ
* بازده خرد برای اندیشمند ، سخن جاودانه است. حکیم ارد بزرگ
* بازده رنج و سختی خردمندان ، اندرزهای شیرین و پندآموز است. حکیم ارد بزرگ
* بخش مهمی از ادب آدمی، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است. حکیم ارد بزرگ
* بدون خودآگاهی میهنی ، کشور رنگ پیشرفت به خود نمی گیرد. حکیم ارد بزرگ
* برای آنکه روانت را بپروری ، در آغاز با خود یکی شو. حکیم ارد بزرگ
* برای بدست آوردن خرد ، باید کاوید و پژوهش نمود و از تجربه ها بهره گرفت. حکیم ارد بزرگ
* بهترین همسایگان ما، آنانی هستند ، که همواره لبخندی بر لب دارند. حکیم ارد بزرگ
* بیچاره فرزندانی که مادر و پدرشان، بدون هیچ پژوهشی ، نام آنها را از روی هنرپیشگان و ورزشکاران زمان خود برگزیده اند. حکیم ارد بزرگ
* بیش از شش ماه ، به امید بازگشت همسر جدا شده خویش ، مباش. حکیم ارد بزرگ
* پاسداشت مهر پدر و مادر ، یکی از بزرگترین خوشبختی هاست. حکیم ارد بزرگ
* پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ
* ارتشیان تنها پاسدار ((پرچم)) یک سرزمین نیستند، همه مردم باید نگاهبان آن باشند. حکیم ارد بزرگ
* از سفر کرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس. حکیم ارد بزرگ
* افسوس که چشمان مردم میهنم، مردگان را بیش از زندگان می بینند. حکیم ارد بزرگ
* اگر ارزش های میهنی کمرنگ شوند، یکپارچگی کشورها به چالش کشیده می شود. حکیم ارد بزرگ
* ایران، ایران ما، شکوه و بزرگی تو، آرزوی همه ماست. حکیم ارد بزرگ
* ایران، در مرکز پهنه زمین است ، ما نه شرقی هستیم و نه غربی. حکیم ارد بزرگ
* ایران، هیچگاه از کشور عربستان، دوستی نمی بیند. ما همواره باید این کشور و دیگر همپیمانانش را در جهان منزوی سازیم، ایرانیانی که در عربستان و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس، سرمایه گذاری کرده اند، در واقع به سرزمین مادری خویش پشت نموده اند. "اُرد" به کارشناسان، هنرمندان و ورزشکارانی که دانش، هنر و توان خود را صرف رشد کشورهای جنوب خلیج فارس می کنند، می گوید : چاقوی دشمنان ایران زمین را تیز می کنید. حکیم ارد بزرگ
* پاکترین نگاه مهرآمیز را ، در چشمان پدر و مادر خویش ، جستجو کن. حکیم ارد بزرگ
* پدر و مادر خویش را ، بی دریغ ستایش کنیم و آنها را غرق بوسه سازیم. حکیم ارد بزرگ
* پدران و مادران شایسته ، سنگ صبور فرزندان خویش هستند. حکیم ارد بزرگ
* پدران و مادران شایسته ، میان فرزندان خویش ، فرق نمی گذارند. حکیم ارد بزرگ
* پدران و مادران فرهمند ، فدایی آرزوهای فرزندان خویش می شوند. حکیم ارد بزرگ
* پدران و مادرانی که در پی نابودی زندگی زناشویی فرزند خویش هستند ، بزهکارند. حکیم ارد بزرگ
* برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه نقد و ارزیابی را باز بگذاریم. حکیم ارد بزرگ
* برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن. حکیم ارد بزرگ
* برای رسیدن به گنج خرد ، بارگاه دانشت را بزرگتر بساز. حکیم ارد بزرگ
* برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند ، باید گریست. حکیم ارد بزرگ
* برآیند داشتن خرد ، بینایی و پرواز بیشتر فکر و اندیشه است. حکیم ارد بزرگ


بزرگترین متفکر جهان . برترین متفکر معاصر . مغز متفکر . متفکرین ایران و جهان . متفکرین بزرگ . متفکرین امروز . hakim orod bozorg . بهترین فیلسوف جهان . محبوبترین فیلسوف جهان . اندیشمند جهانی . بزرگترین اندیشمند ایران . اندیشمندان جهان . درباره بزرگترین متفکرین جهان . حکیم ارد بزرگ . hakim great orod . فیلسوف ایرانی


بزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .

بزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .

بزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .

بزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .
منبع : سخنان و واژگانی از دریای خرد و حکمت |پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ منبع : Orod The Great - The Greatest Philosophers of All Time |پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ منبع : Orod The Great - The Greatest Philosophers of All Time |پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ منبع : Orod The Great - The Greatest Philosophers of All Time |پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ منبع : |پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ منبع : |پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ منبع : Orod The Great - The Greatest Philosophers of All Time |پاکترین آدم هم ، دشمنان بسیار دارد. حکیم ارد بزرگ
برچسب ها : حکیم ,بزرگ* ,خویش ,پدران ,مادر ,فرزندان ,بزرگ* پدران ,بزرگ* برای ,فرزندان خویش ,بزرگ* ایران، ,دشمنان بسیار